Levende portalen

Op aarde zijn er, energetisch gezien, twee soorten mensen. Sommigen hebben een volledig ontwikkeld chakrasysteem bestaande uit zeven hoofdchakra’s. De anderen hebben een ontwikkeld chakrasysteem tot en met het derde chakra. Zij komen uit lagere dimensies, die voornamelijk beperkt zijn tot de materiële structuur. Dit is niet goed of slecht, maar een ander niveau van ontwikkeling van het zijn. Ze komen via energetische portalen naar lagere dimensies hier op aarde. Op dezelfde manier zijn er ook energetische portalen van hogere dimensies, maar tot voor kort waren de meeste ervan verzegeld. Wezens van hogere dimensies tot aan de bron van alle wezens maken contact met ons via deze portalen. Het is een oneindige matrix die oneindig doorloopt in een spiraal. Mensen die een 7-delig chakra systeem hebben ontwikkeld, kunnen via deze matrix de verbinding met Alles Wat Is voelen en zichzelf ervaren als onderdeel van het grotere geheel. Maar degenen waarvan de chakra’s alleen tot en met het derde chakra zijn ontwikkeld, kunnen dit niet ervaren. Ze zouden hier moeten zijn om hun chakrasysteem verder te ontwikkelen. Het zijn onze zielenkinderen, zeg maar. Ze hebben niet de mogelijkheid om te ontwaken. Voor hen moet je een omgeving creëren die bevorderlijk is voor hun natuurlijke ontwikkeling. Hun wezen heeft de basis van al het zijn nog niet begrepen en zo zijn zij dus materieel gemakkelijk te manipuleren. Voor de donkere machten zijn ze echter zeer welkom. Omdat de aarde en haar bewoners duizenden jaren lang zijn gesataniseerd, is er een parallel universum ontstaan. Dit universum is in spiegelbeeld. De natuurlijke energetische stroom van het spirituele naar het materiële wordt verdraaid en gaat in plaats daarvan van het materiële naar het spirituele. Wezens met een chakrasysteem dat zich beperkt tot het materiële hebben voordelen in zo’n wereld. Het zijn goede instrumenten voor de duistere machten. Toch hebben deze wezens energie van de bron nodig. Daarom verbinden de wezens met slechts drie volledig ontwikkelde chakra’s zich graag met wezens die een volledig ontwikkeld chakrasysteem hebben. Op deze manier profiteren ze van de energie van hun gastheer. Vaak leven deze verschillende wezens samen in families. In principe zijn alle wezens van het universum naar het licht gekeerd. Het zijn levende lichtportalen. Dit geldt vooral voor wezens met een compleet chakrasysteem. Wat onderscheidt deze verschillende wezens? Met de chakra’s vier tot en met zeven wordt de mens naar het licht gekeerd. Deze mensen zijn levende lichtportalen. De verbinding met de bron kan niet volledig worden verbroken. Voor de duistere machten dienen deze alleen als energieleveranciers van universeel licht. Echter, degenen die energetisch verankerd zijn van het eerste tot het derde chakra zijn gemakkelijk te binden aan de materie. Zij zien hun vervulling in de aanschaf van materiële waarden. Ze kunnen gemakkelijk door de duistere machten worden gebruikt als portalen voor donkere energieën. Daarom zijn ze zeer nuttig bij het creëren van een parallelle werkelijkheid. Met liefde, Irma

Leave a Comment

0

Start typing and press Enter to search