Hemel, hel en parallelle universa

De duistere machten manipuleerden ons DNA en daarmee onze scheppingskracht op een onnatuurlijke manier. Perversie betekent een verwrongen afspiegeling van de natuur. Deze verdraaide reflectie resulteert in een parallel universum. Je zou het ook de hel kunnen noemen. De hel is dus een perverse reflectie van de natuurlijke scheppingskracht van elk afzonderlijk lichtwezen op deze planeet.

We zijn kinderen van het licht, maar onze scheppingskracht wordt gemanipuleerd door de satanische rituelen van de duistere machten.

In principe is het een kleine stap om een einde te maken aan de beperkende realiteit die ontstaat door de illusie van de almacht van de materie door onszelf. Door onze zintuigen op onnatuurlijke wijze te polijsten ontstaat een parallel universum, de hel. Door middel van energetische stimulatie houden de duistere machten deze realiteit in stand.

Lichtwezens van de Federatie zijn steeds weer ondergedompeld in dit proces, dat karma wordt genoemd. We noemen dat het proces van vergeten, omdat we onze onsterfelijkheid en ons eeuwig bestaan vergeten en dat we deel uitmaken van de almacht, in dit proces. In plaats daarvan maken we de dood en het verval onze realiteit.

Wij hebben geprobeerd de kennis van onze oorsprong te verankeren en te behouden in het DNA van elk individu en de aarde. Dus reisden we terug in de tijd om de goddelijke genade in het menselijk DNA aan de wortels van het DNA te manifesteren. We stonden aan jullie zijde toen licht en schaduw nog gemengd waren.

Nu is het tijd om te ontwaken.

Jij bent het licht.

Jij bent de kracht.

Jullie zijn de scheppers die thuiskomen in de tempel van jullie eeuwige en ware kracht: liefde.

Met liefde,

Irma

Proof of God in DNA code

Leave a Comment

0

Start typing and press Enter to search