Atlantis en zijn verbinding met onze tijd

Photo: https://pixabay.com/nl

 Ongeveer 10.654 v.Chr. verging Atlantis, 1221 jaar nadat wij, lichtwerkers daar aankwamen.

Het is moeilijk te bepalen wanneer Atlantis bestond en wanneer de gebeurtenissen daar plaats vonden, omdat we nu met een tijdsbesef leven dat er toen niet was.

1221 Jaar voor de ondergang van Atlantis kwamen wij, lichtwerkers van buitenaardse afkomst, van onze vernietigde planeten met een hogere dimensie naar de aarde. Wij bouwden ons ruimtestation Atlantis ongeveer waar vandaag de dag Egypte ligt. Om te zorgen dat wij op aarde konden leven moest ons ruimtestation worden aangepast aan onze energetische staat en wij moesten ons ook aanpassen aan de beperkende omstandigheden van de aarde.

Wij kwamen ongeveer 1000 jaar voor de verwachtte aankomst van de gevallen engelen naar de aarde om te voorkomen dat de gevallen engelen de aarde overnamen voor zijn energetische verhoging naar de 5edimensie.

De gevallen engelen zijn onderdeel van de 9edimensie, de dimensie van de engelen. Zij zijn de bewakers van de donkere materie en zijn verantwoordelijk voor het afscheiden van alle wezens van het universum van het licht. Ze zijn intelligent, werken samen, zijn uiterst misleidend en ze houden je weg van je centrum, liefde, spirituele leiding en de bron door het gebruik van angst en negatieve emoties.

Wij zijn begonnen met veranderingen aan te brengen in het menselijke ras om hen de gelegenheid te geven hun verbinding met de bron te versterken. Het begin van het transformatie proces naar de 5edimensie begon dus in Atlantis. En wij maken daar deel van uit. De oorlog om de aarde begon toen en gaat vandaag de dag nog steeds door.

Nadat de gevallen engelen op aarde waren geland, begonnen ze de bewoners te manipuleren om de vernietiging van de planeet tot stand te brengen. Hun beïnvloeding van het magnetisch veld van de aarde droeg aanzienlijk bij aan het bereiken van hun doel. Dat droeg weer bij aan de poolverschuiving en aan natuurrampen.

Een essentieel verschil tussen de bron en de gevallen engelen is, dat de energie van de bron verbindt wat bij elkaar hoort, terwijl de gevallen engelen streven naar verdeeldheid. Daardoor ben je in je dagelijkse leven gericht op materiële zaken en scheid je jezelf af van je centrum, je spirituele leiding en de bron.

De gevallen engelen hebben een andere buitenaardse soort, de reptilianen naar de aarde gebracht. Het is de bedoeling dat zij heersen over de aarde op een manier die de belangen van de gevallen engelen dienen. De reptilianen op hun beurt veroorzaakten vele veranderingen, zoals ziekte en dood, maar dit was niet mogelijk zonder de wet van karma te introduceren. Om de mensen verder te begeleiden in hun transformatie proces moesten wij ons ook verbinden met het karma proces.

Als gevolg van radioactieve experimenten door de reptilianen op aarde en de daaruit voortvloeiende rampen brak een deel van Atlantis af en zonk in zee. Het was daarom onmogelijk voor ons om het ruimteschip Atlantis op de oppervlakte van de aarde te behouden, we hebben ons daarom teruggetrokken naar de bodem van de zee. We konden echter al eerder het menselijke ras aanpassen om te zorgen dat, ondanks de grootschalige manipulatie van de gevallen engelen, het contact met de bron niet volledig geblokkeerd was.

Als gevolg van de energetische veranderingen op aarde, welke gedeeltelijk een natuurlijke oorzaak hadden, maar ook werden veroorzaakt door de gevallen engelen en de reptilianen, bv. de poolverschuiving, werd de invloed van die buitenaardsen op de mensen groter en groter.

De reptilianen namen de macht over en stichtten een krachtige overheersende dynastie, de Farao’s. Amerikaanse presidenten stammen tot vandaag de dag af van deze bloedlijn.

Zij bouwden ook de piramides in de nadagen van Atlantis, in Egypte en ook in andere delen van de wereld om levensenergie, ook bekend als orgone energie, van de materie te splitsen. Zij transformeerden de orgone energie welke bij aanraking met radioactiviteit de meest vernietigende energie wordt: DOR, Deadly ORgone. Positief en negatief waren twee aparte krachten die vanaf die tijd tegen elkaar ingaan. Een wereld van polariteit ontstond. Bipolaire, levensvriendelijke energieën zijn meer en meer vervangen door mono polaire vernietigende energieën. De basis voor giffen en ziekten was daarmee gecreëerd. Vele virussen, giffen en schimmels zijn niet van aardse afkomst, maar naar de aarde gebracht door de reptilianen. De dragons brachten ons de ziekmakende bacteriën. De dragons zijn een buitenaards ras die op aarde zijn gebracht door de gevallen engelen om hen te dienen als bondgenoten. Dit gebeurde ongeveer 800 jaar na de ondergang van Atlantis.

De kristallen met negatieve programmering die in de piramides waren geïnstalleerd zijn daar nu niet meer, ze waren daar tijdelijk aangezien ze de hele planeet zouden hebben vernietigd als ze daar langer waren gebleven. Na het poolverschuivingsproces werden ze verwijderd en geplaatst op andere plaatsen op aarde zoals op Cyprus, een deel van Atlantis welke later tevoorschijn kwam nadat het was gezonken.

De negatieve invloed van deze kristallen heeft nu nog steeds een aanzienlijk effect op de aarde en de mensen, maar is niet meer wezenlijk van belang nu er andere vormen van levensvijandige manipulaties zijn, zoals HAARP, Chemtrails, microgolven, het internet, mobiele telefoons enz. De 5G technologie bijvoorbeeld gebruikt maar 2% van de energie om 5G neer te zetten terwijl de andere 98% gebruikt wordt voor het verspreiden van manipulatieve energieën.

De werkwijze van de gevallen engelen is subtiel manipulatief. Door het gebruik van hun technologie vandaag de dag wordt gepoogd om de mens in een soort afgescheidenheid te positioneren. Het buitensporig gebruik van deze technische mogelijkheden zorgt ervoor dat mensen zich afgescheiden voelen van hun Hoger Zelf, hun spirituele leiding en hun innerlijk centrum van waarheid. Alle aandacht en energie gaat naar onbelangrijke kunstmatige zaken. De mens wordt gescheiden van het grote geheel en is dus kwetsbaar. Zoals wanneer een schaap gescheiden is van haar kudde.

Er zijn ongeveer 14.000 wezens op onze planeet welke in de macht zijn van de gevallen engelen en namens hen ons lichtwerkers tegenwerken. Zij beïnvloeden het algemeen bewustzijn via angst. Stel je voor: 14.000! Een relatief klein aantal die alle wezens op aarde in de macht heeft. Waar angst heerst is geen liefde, het veroorzaakt afgescheidenheid. Alleen als wij onszelf kunnen bevrijden van angst kunnen we ons echte zelf voelen en bewegen van een ego-bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn.

Het is onze keus, vrije wil.

Zoals je kunt zien is het een moeilijk transformatieproces. Wij lichtwerkers en sterrenzaden zijn onderdeel geworden van het aardse transformatieproces en ondersteunen dit proces door met licht en liefde het aardse energieveld positief te beïnvloeden.

We leven nu in een vergelijkbare tijd als voor de ondergang van Atlantis, met dat verschil dat het Aquarius tijdperk de energie van de bron op aarde enorm versterkt.

Er zijn meerdere golven van “ontwaken” geweest en dit is er een van.

De lichtwerkers van de wereld verenigen zich.

Met Liefde,

Irma

Link: http://hetgrotereplaatje.nl/atlantis.html

Leave a Comment

0

Start typing and press Enter to search