Body Talk

Body Talk

Met de Body Talk methode maak je contact met de hele persoon. Dat betekent dat geen enkel aspect over het hoofd gezien wordt, zowel emotioneel en fysiek als ook de omgevingsfactoren.

Body Talk gaat uit van de sterke invloed van de psyche van het lichaam op de gezondheid. In plaats van te focussen op de symptomen vindt Body Talk de onderliggende oorzaak van de ziekte door naar de hele persoon en het hele verhaal te kijken.

Dat is het mooie van Body Talk. Het respecteert de behoefte van het lichaam en bepaalt de prioriteiten van je lichaam voor het helingsproces.

Body Talk is gebaseerd op het principe dat het lichaam in staat is om op alle niveaus zichzelf te helen. Een voorbeeld daarvan is het helingsproces dat automatisch begint als iemand in zijn vinger snijdt of zijn enkel verzwikt. Dit automatische zelfregulerende helingsproces is onderdeel van de aangeboren intelligentie of innerlijke wijsheid van het lichaam. Deze innerlijke wijsheid stuurt het algemeen functioneren van het body-mind complex aan, synchroniseert alle activiteiten en zorgt voor balans, of homeostase binnen het body-mind complex.

Iedere individuele cel, iedere atoom en het hele systeem communiceert continu en altijd met elkaar in het body-mind complex. Deze communicatie gaat door het zenuwstelsel en ook door andere subtiele energie circuits van het lichaam, zoals meridianen en de elektromagnetische trillingen die door het lichaam zelf tijdens het functioneren worden opgewekt. De stress die we ervaren in ons dagelijkse leven kunnen deze circuits in gevaar brengen, verzwakken of verstoren de communicatie tussen de cellen en brengen de systemen in de war.

Body Talk helpt om deze energie circuits en onderlinge communicatie te herstellen op een snelle effectieve manier, waardoor het voor het lichaam mogelijk is om snel te herstellen en het helingsproces te vervolgen.

Lichaamswijsheid

Het lichaam heeft een bepaalde volgorde voor heling, zoals een wond heelt door een bepaalde serie biochemische, fysieke en energetische reacties. Dit concept is van vitaal belang binnen het Body Talk balancerend proces om het vermogen van het lichaam aan te moedigen om op een zo snel mogelijke manier zichzelf te helen.

De Body Talk beoefenaar volgt de begeleiding van de natuurlijke lichaamswijsheid om niet alleen de zwakke en gebroken communicatie lijnen te lokaliseren en hoe ze te her verbinden, maar ook om de volgorde te vinden waarop ze hersteld moeten worden. Dit wordt bereikt door een vorm van neuromusculaire biofeedback, waarbij de beoefenaar in staat is om het lichaam ja of nee vragen te stellen om direct van het lichaam antwoorden te krijgen over de prioriteiten voor het herstellen van deze communicatie lijnen.

0

Start typing and press Enter to search