Satellieten en karma

Photo: https://pixabay.com/nl

Het is algemeen bekend dat satellieten worden gebruikt voor bewakingsdoeleinden. Slechts weinig mensen weten dat ze nog meer invloed op ons hebben.

Satellieten zijn de technologieën van de Dragons en de Gevallen Engelen en werden 400 jaar nadat Atlantis in de diepe zee verdween in een baan om de aarde gebracht.

HAARP, die de straling van deze satellieten ontvangt en doorgeeft aan verschillende antennes en chemtrails, waarvan de zware metalen ons zelf tot antennes maken, is een perfect systeem van ontvangst en verspreiding. (Lees over HAARP en chemtrails in ons eerder artikel.)

Deze satellieten worden verondersteld het aards magnetisch veld te beïnvloeden en manipuleren ook drie van onze endocriene klieren die in directe verbinding staan met drie van onze bovenste hoofdchakra’s (thymus-4echakra, hypofyse-6echakra, epifyse-7echakra) op een zodanige manier dat contact met hogere dimensies vrijwel onmogelijk is. Vanuit een holografische kijk zou dit betekenen dat we als het ware zijn afgesneden van de oneindigheid aan de bovenkant of liever gezegd van de verbinding met onze bron.

De satellieten spelen ook een belangrijke rol bij het beïnvloeden van onze emoties. Door het gebruik van een bepaalde negatieve polariteit is het moeilijk om het harmonieuze emotionele evenwicht te behouden welke eigenlijk onze natuurlijke staat is.

De Dragons werken al sinds ongeveer 1700 samen met de Reptilianen. Zij leveren hun technologieën om de energetische invloed van de Gevallen Engelen energie op aarde te versterken.

De technisch gebruikte frequenties van het elektromagnetisch spectrum variëren van lange golven tot terahertz-straling. Zo worden radiogolven, radar, GPS en richtingsbepaling gebruikt om ons emotionele en mentale lichaam te beïnvloeden. De eigen waarneming van de mensen wordt beïnvloed door het creëren van beelden, emoties en denkpatronen – en dat is de grote illusie waar we aan bezwijken. Een gehypnotiseerde staat die mensen doet geloven in een valse werkelijkheid.

Door de wet van “Je binnenwereld, reflecteert in de buitenwereld” net zoals bij de wet van actie en reactie wordt een perverse/onnatuurlijke kijk gecreëerd.

Deze emotionele invloed en de manipulatie van ons 7e chakra hebben ertoe geleid dat we ons bewustzijn van onsterfelijkheid verliezen. Dit is de enige manier waarop de wet van karma werkt.

Het geloof in ziekte en sterfelijkheid gekoppeld aan de illusies van een werkelijkheid, die in ons energetisch veld zijn ingebracht en steeds opnieuw moeten worden ervaren omdat ze niet echt zijn en daarom niet kunnen worden verwerkt, dragen allemaal bij aan de cyclus van dood en wedergeboorte.

We hebben het over spiritueel ontwaken. Wat betekent spiritueel ontwaken?

Wakker worden uit deze gehypnotiseerde toestand!

Het is van belang deze waarheid te erkennen en onszelf te erkennen. Is deze wereld zoals we die zien wat we in ons willen dragen en wat we naar buiten toe willen manifesteren?

We staan nu aan het begin van een nieuw tijdperk. Vanaf 21-12-2012, met de stijging van de aarde naar de 5e dimensie, wordt de energie van de bron sterker en sterker.

In plaats van ontvangers van hypnotische manipulatie, ontvangen we nu steeds meer de hogere dimensies met hun energie van liefde en eenheid.

En wij Lichtwerkers zijn hier om dit proces te voltooien.

Met Liefde,

Irma

Link: http://educate-yourself.org/mc/satellitesurveillance31jul03.shtml

Leave a Comment

0

Start typing and press Enter to search