Homeopathy

Homeopathie

Homeopathie gaat er van uit dat symptomen alleen het topje van de ijsberg laten zien en niet de ziekte als geheel. De werkelijke oorzaak van ziekte is een afname van vitaliteit. Echte gezondheid kan alleen verkregen worden als de vitaliteit weer zijn natuurlijke evenwicht terug heeft.

 In tegenstelling tot de klassieke geneeskunde, wordt binnen de homeopathie ziekte gezien als de uitdrukking van een verstoorde vitaliteit. Vitaliteit is eenvoudigweg de kracht die het organisme in leven houdt en alle processen in het lichaam reguleert.

 Jaren van verkeerde voeding, slechte gedragspatronen, stress, traumatische ervaringen in de jeugd en dergelijke, beïnvloeden de vitaliteit en kunnen leiden tot ziekte.

Door middel van de symptomen probeert de vitaliteit zijn balans te herstellen.

Een verkoudheid of koorts is daarom niet de ziekte zelf, maar enkel een uiting van een verstoorde levenskracht, die probeert de balans (homeostase) te handhaven.

Als dan bijvoorbeeld de koorts wordt onderdrukt, kan het lichaam onvoldoende interferon (een endogene antivirale stof) produceren waardoor een virale infectie langer duurt dan nodig.

 Externe omstandigheden spelen een belangrijke rol bij ziekte. Zo kan bijvoorbeeld iemand ziek worden na een verdrietige ervaring. Of iets anders triggert de ziekte.

 Met haar genezingsmethode probeert Ira de patiënt in zijn geheel te behandelen, in alle lagen en facetten van zijn leven, zodat alle symptomen en vroegere ziektes geadresseerd kunnen worden.

0

Start typing and press Enter to search