Multidimensionale Healing

Wat wij “ziek zijn” noemen is niet meer dan het vastzitten tussen dimensies. Healing (heel worden) is een groeiproces. (Click hier voor meer informatie over dimensies.)

We leven in een wereld van polariteit. Microscopisch gezien bestaat alles uit atomen met een negatief en een positief deel. En alleen bij tegengestelde lading kan er energie, de levensenergie stromen.

Wij bevinden ons in een continue beweging tussen tegengestelde polen, tussen negatief en positief, en tevens bewegen we ons tussen dimensies. Al deze bewegingen dienen in een harmonieuze flow te verlopen. Daar waar geen beweging is, is de levensenergie gestagneerd en kan zogenoemde “ziekte” ontstaan.

Vandaar dat ziekte in werkelijkheid een beperking is van de natuurlijke stroom van levensenergie, die de ziel belemmert op zijn reis door het ruimtetijd continuüm.

Multidimensional Healing
2-Spin-White

Deze beperkingen kunnen zich op verschillende vlakken voordoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: erfelijke of genetische beperkingen, beperkende sociale c.q. religieuze structuren, beklemmende familiestructuren of negatieve gezondheid verstorende invloeden van buitenaf.

Onze ziel is multidimensionaal en in een voortdurende uitwisseling met alles wat er is. Het ruimtetijd continuüm is vierdimensionaal en daarom een beperking voor ons ware zelf.

En toch biedt het (ruimtetijd continuüm) ons mogelijkheden voor ontwikkeling als we er in slagen het positieve en negatieve te balanceren en onszelf dimensionaal te ontwikkelen.

Vanuit dit perspectief is ziekte en dood enkel een illusie en een stagnatie in onze voortgang tussen dimensies. Multidimensionale healing is een methodiek voor het synchroniseren van de lichaam-ziel verbinding en toepasbaar op elke fysieke en mentale disbalans.

0

Start typing and press Enter to search