De 7 kosmische dimensies van creatie

Alles in het universum is omgeven en doordrongen van dimensies. Deze dimensies zijn altijd aanwezig, ze hebben altijd bestaan in hun oneindigheid en stromen door alles heen. Deze dimensies zijn overal en continu van invloed op ons leven. Maar sommige van deze dimensies kunnen niet waargenomen worden door ons vanwege hun hoge trillingsfrequentie en zijn moeilijk te bevatten door het menselijk brein.

De 1e dimensie – Mineralen, lengte en niet afgestemde ideeën

 Vanuit een kosmisch materialistisch gezichtspunt is de 1e dimensie de dimensionaliteit van de mineralen. Bewustzijn en vrije wil spelen hier een ondergeschikte rol. Alles werkt onafhankelijk en is dienend om het universele systeem in stand te houden. Vanuit een fysiek gezichtspunt is het de dimensie van lengte. In deze dimensie bestaan hoogte en breedte niet, alleen oneindige lengte. Vanuit een intellectueel gezichtspunt kan deze dimensie beschouwd worden als niet afgestemde gedachten. Geen ingevoerde gedachte, niet een gedachte die is ontstaan door bepaalde sensaties, maar eenvoudigweg een niet afgestemd idee.

De 2e dimensie – Planten, breedte en niet afgestemde ideeën

 Alles in het universum bestaat uit bewuste, subtiele energie en deze energie blaast leven in elke creatie, elk bestaan. Maar planten kunnen geen  3, 4 of 5 dimensionele gedachtenpatronen creëren zoals mensen dat doen en dien overeenkomstig handelen. De natuur handelt intuïtief vanuit de natuurlijke creativiteit en streeft respectievelijk naar balans, harmonie en behoud van leven. Vanuit een puur fysiek gezichtspunt is de 2e dimensie er een van breedte. De eerder genoemde lengte krijgt nu breedte.

Het wordt zichtbaar en krijgt een schaduw. Het eerder genoemde niet afgestemde idee in de 1e dimensie is nu afgestemd en gesplitst in twee tegenpolen. Wij creëren gedachtenseries maar handelen er niet naar, we worstelen met gedachten tot op zekere hoogte, maar manifesteren ze niet en voeren ze niet uit.

 De 3e dimensie – Aardse bestaan, dichte energie, hoogte en verkennen van de vrije wil

De 3e dimensie is verreweg de meest dichte dimensionaliteit (dichtheid = laag frequente energie trilling / lage gedachte gangen). Het is de dimensie van onze drie dimensionele werkelijkheid, ons aardse bestaan. Hier ervaren we onze bewuste manier van denken en manifesteren en ons vrij handelen. Voor de mens is de 3e dimensie dus respectievelijk de dimensie van handelen of beperkt handelen.

De eerder verwerkte gedachte komt tot leven en manifesteert zich in de fysieke werkelijkheid. De 3e dimensie is bovendien de plaats van onze lagere gedachten. In deze dimensie is ons denken beperkt of eigenlijk beperken wij zelf ons denken door alleen te begrijpen en te geloven wat we zien. Wij geloven alleen in materiële, duidelijk zichtbare dingen.

Dit bestaansniveau is voor ons gecreëerd om onze vrije wil te ervaren. Wij zijn uitsluitend op dit niveau om negatieve en positieve ervaringen te creëren om er van te leren en om ze achteraf te begrijpen. Fysiek gezien wordt nu hoogte toegevoegd aan lengte en breedte. Dit is waar het ruimtelijk of drie dimensioneel denken van afkomstig is.

De 4e dimensie – Geest, tijd

 In de 4e dimensie wordt ruimte uitgebreid met tijd. Tijd is een mysterieus fenomeen zonder vorm en beperkt en stuurt vaak onze fysieke ervaring. De meeste mensen handelen aan de hand van tijd en dus staan ze regelmatig onder druk. Maar tijd is relatief en daarom beheersbaar en te veranderen. Aangezien iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft, heeft iedereen eveneens een individuele perceptie van tijd.

Tijd is vaak de reden waarom we zelf onze vaardigheden en mogelijkheden beperken. Wij belemmeren onszelf vaak met negatief gerelateerde gedachtenseries uit verleden of in de toekomst en ontvangen daardoor negativiteit. Wij voelen ons minder waard door eerdere situaties en gebeurtenissen en ervaren op die manier veel pijnlijke gevoelens door dat verleden. Tijd is echter een illusie die uitsluitend je fysieke ruimtelijke ervaring vormt.

Traditioneel gezien bestaat tijd eigenlijk niet. Verleden, heden en toekomst situaties zijn enkel verschijningen vanuit het huidige moment. Wij leven niet in de tijd, maar in het nu, een eeuwig uit te breiden moment dat altijd heeft bestaan, altijd bestaat en altijd zal bestaan.

De 5e dimensie – Liefde, inzicht in het subtiele en zelfbewustzijn

 De 5e dimensie is een ijle en lichte dimensie. Handelingen van lage creatieve waarde vinden hier geen basis en zullen ophouden te bestaan. In deze dimensie bestaat alleen licht, liefde, harmonie en vrijheid. De 5e dimensie heeft, zoals iedere andere dimensie of levend wezen, een zekere trillingsfrequentie en bij toename van de eigen trilling (voedsel met hoge trillingsfrequentie, positieve gedachten, gevoelens en activiteiten) synchroniseren we of we stemmen ons af op de vijfde dimensionele trilling.

Hoe meer liefde, harmonie, geluk en vrede we in onze werkelijkheid manifesteren, hoe meer we vijf dimensionele activiteiten, gevoelens en gedachten integreren. Mensen van de vijfde dimensie begrijpen dat het hele universum, alle aanwezigheid bestaat uit energie en dat deze energie trilt als gevolg van de deeltje daarin. (atomen, elektronen, protonen, Higgs Boson, etc.) Zij begrijpen dat universa, galacties, planeten, mensen, dieren en de natuur zijn opgebouwd uit dezelfde alles doordringbare hoog frequente trillingsenergie. Zij houden zich niet bezig met lage zaken zoals jaloezie, afgunst, haat, intolerantie of andere vormen van laag handelen.

De 6e dimensie – Emoties van een hoger niveau, superieur handelen.

 De 6e dimensie is een nog ijlere en lichtere dimensie dan de vorige. Je zou kunnen zeggen dat de 6e dimensie een plaats is van hoger niveau emoties, handelingen en gevoelens. Patronen van lage gedachten kunnen in deze dimensie niet bestaan, aangezien je het leven begrijpt en vooral handelt vanuit het goddelijke aspect van het leven.

Je hebt je egoïstische identiteit, het oorzakelijk denken en de identificatie met god losgelaten en het bestaan van hoog frequente trilling gemanifesteerd in je eigen werkelijkheid. Je leeft voortdurend liefde, harmonie en geluk, zonder overmeesterd te worden door lage verontrustende gedachtenpatronen. Je handelt op een superieure manier aangezien je zelfbewustzijn en hoog frequente trillings ervaringen je leven positief hebben gevormd.

De 7e dimensie – Oneindige subtiliteiten, zonder tijd en ruimte, Christus bewustzijns niveau

 De 7e dimensie is de oneindige subtiele vorm van alle leven. Dit is waar fysieke of materiële structuren verdwijnen, aangezien de energetische structuur op zo’n hoog niveau trilt dat ruimte – tijd volledig oplost. In deze dimensie zijn er geen grenzen, geen ruimte en geen tijd.

Er zijn nog meer dimensies, 12 in totaal, maar deze zijn uitsluitend subtiel en worden later nog uitgelegd.

0

Start typing and press Enter to search